Екип

ДИРЕКТОР
Величка Манева

УЧИТЕЛИ

Петя Стоянова Ганева
Валентина Георгиева Календарова
Мария Стефанова Кюркчиева
Невена Василева Табакова
Елена Николова Дивизиева
Янка Димитрова Иванова
Станка Иванова Маркова
Рита Албенова Беева
Николина Веселинова Павлова
Миланка Стефанова Богданова
Нида Атанасова Налбантова
Магдалена Георгиева Бурова

 

ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛКИ

Лилия Костадинова Костадинова
Невена Георгиева Станкова
Йорданка Горянова Попова
Валентина Пенева Пеева
Емилия  Димитрова Карамихайлова
Росица Бисерова Чолакова

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ –

Димка Калпазанова

СЧЕТОВОДИТЕЛ  –

 НЕВЕНА НЕДЕЛЧЕВА

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
Калинка Пенчова Главова
ДОМАКИН
Иванка Ангелова Демирева

 

ПЕРСОНАЛ В КУХНЯ

Марияна Иванова Бурова
Елена Антонова Гагова

 

ОГНЯР  – Атанас Маринов Маринов
ОХРАНА СОТ
фирма “………”