Последователност от случки

     Приемственост в работата на педагози от ОУ “Неофит Рилски” /Г-жа Гергова и Г-жа Дебелушина/ и тези от ДГ”Еделвайс” /децата от 4 подготвителна група с учители – Дивизиева и Табакова/. Педагогическата ситуация по математика на тема:”Последователност от случки” бе подготвена и изнесена съвместно от учителите и с помощта на Интерактивна дъска и мишки за всяко дете.Благодарим на Г-жа Цв.Гергова за интересната образователна ситуация!